ASPA

ASPA

 

Uusi urakanlaskentaohjelmisto ASPA on nyt julkaistu!

Käyttämiseen tarvitset osastonumeron ja jäsennumeron.

Ohjelman voit ladata täältä.

Käyttöohjeet tästä.

 

Palautetta antamaan tästä.

 

Osasto 049 tukee jäsenten lomailua

Sähköliiton lomapaikka Kaarniemessä ja Sähköliiton hankkkimissa viikkolomakohteissa tuki on osaston jäsenille 25% vuokrasta, kuittia vastaan.

 

 

 

Sähköistysalan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos

13.2.2015

Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n hallitus on hyväksynyt 12.2. pidetyssä kokouksessaan sähköistysalan työehtosopimusta 2015–2017 koskevan neuvottelutuloksen.

Sähköistysalan johtokunta hyväksyi neuvottelutuloksen omassa kokouksessaan 10.2. ja suosittaa Sähköliiton hallitukselle neuvottelutuloksen hyväksymistä uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos tulee voimaan uudeksi työehtosopimukseksi jos Sähköliiton hallitus sen hyväksyy.

Koska neuvottelutuloksen ajankohta on hyvin lähellä sopimuksen voimaantuloajankohtaa, osapuolet ovat päättäneet julkistaa neuvottelutuloksen.

Neuvottelutulos ei ole vielä tässä vaiheessa sitova työehtosopimus.

 

http://www.sahkoliitto.fi/@Bin/1225245/S%C3%A4hk%C3%B6istysala%20neuvottelutulos%202015%20-%202017.pdf

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Sähköliiton ja Paltan työehtosopimus hyväksytty

 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n hallinto on tänään hyväksynyt Sähköliiton ja PALTA:n 16.12. saavuttaman neuvottelutuloksen uudeksi Sähköasennusalan työehtosopimukseksi. Sähköliiton hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 17.12.

PDF-tiedostoNeuvottelutulos 16.12.2014 PALTA SL.pdf (89 kB)
Sähköliiton ja Paltan neuvottelutulos

Työsulku peruutettu - sähköistystyöt jatkuvat normaalisti

 

Sähköliitto ja Sähkötekniset työnantajat STTA ovat tänään sopineet työehtosopimusneuvottelujen jatkamisesta työrauhan vallitessa.

Sopimus merkitsee sitä, että kaikki työtaistelutoimenpiteet sähköistysalalla on peruttu. STTA:n asettama työsulku on peruttu. Sähköliiton asettama ylityökielto on kumottu.

Työrauhan palauttaminen alalle tarkoittaa sitä, että kaikki työtaistelutoimenpiteet tai niillä uhkaaminen on työehtosopimuslain nojalla kielletty.

Osapuolet jatkavat neuvotteluja loppiaisen jälkeen.

 

PDF-tiedostoSopimus työrauhan palauttamisesta 17.12.2014.pdf (50 kB)
Sopimus työrauhan palauttamisesta

___________________________________________________

 

 

Sähköliiton neuvottelukunta kävi valtakunnansovittelijalla

 

Sähköliiton neuvottelukunta oli 16.12. kello 19:stä lähtien valtakunnansovittelijan toimistossa neuvottelemassa sähköistysalaa uhkaavasta työsulusta.

Valtakunnansovittelijan johdolla Sähköliitto ja STTA sopivat jatkavansa neuvotteluja keskiviikkoaamuna kello 9.00.

Osapuolet tapaavat keskiviikkona 17.12. kello 20.00 valtakunnansovittelijan toimistossa esitelläkseen neuvottelujen tulokset.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sähköasennusalalle uusi työehtosopimus

Sähköalojen ammattiliitto ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat tänään 16.12.2014 saavuttaneet neuvottelutuloksen uudesta talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksesta. Sähköliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen alan uudeksi työehtosopimukseksi.

Sopimusalalla neuvoteltiin koko ajan työrauhan vallitessa. Uusi työehtoehtosopimus astuu voimaan taannehtivasti edellisen sopimuskauden päättymisestä lukien 1.10.2014. Tekstimuutokset astuvat kuitenkin voimaan 16.12.2014.

Työehtosopimus on palkkaratkaisultaan keskusjärjestöjen välisen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.

Työehtosopimusratkaisun yhteydessä päätettiin useiden tekstikysymyksiä käsittelevien työryhmien perustamisesta. Työntekijöiden kannalta parannuksia sovittiin mm. nollatyösopimuksilla töitä tekevien työehtoihin, kokonaishintaurakan eli ns. köntän sopimista koskeviin ehtoihin ja urakkalaskelmien esittämisvelvollisuuteen. Työnantajapuoli sai mahdollisuuden sopia työntekijän kanssa takaisinottovelvollisuudesta luopumisesta ja alalla jo aikaisemmin erillisen sopimuksen perusteella voimassa olleen valtakunnallisen  työntarjoamisvelvollisuuden rajoittamisen koskemaan työntekijän omaa työhönottoaluetta ja työhönottopaikkaa.

Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksen nimeä yksinkertaistettiin ottamalla käyttöön uusi nimi, sähköasennusalan työehtosopimus.

Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan ehdot ovat perinteisesti olleet identtiset sähköistysalan työehtosopimuksen kanssa. Sähköistysalan työehtosopimuksen solmii Sähköliiton kanssa Sähkötekniset työnantajat STTA ry.

PALTA ei esittänyt neuvotteluissa Sähköliitolle sen kaltaisia vaatimuksia, joiden vuoksi STTA on asettanut työsulku-uhan. Tämä helpotti olennaisesti sopimukseen pääsemistä PALTA kanssa. STTA:n asettama, vain sen jäsenyrityksiä koskeva työsulku-uhka on edelleen voimassa.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sähköliiton hallitus harkitsee torstaina 18.12.2014 STTA:n jäsenyritysten työntekijöitä koskevan lakon aloittamista.

 

Sähköliiton hallitus harkitsee torstaina 18.12.2014 STTA:n jäsenyritysten työntekijöitä koskevan lakon aloittamista. Sopimusalan johtokunta esittää hallitukselle, että lakko ei kuitenkaan koskisi niitä STTA:n jäsenyrityksiä, jotka päättävät jättäytyä työsulun ulkopuolelle.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Työnantajien leirissä täysi sota

 

Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén sanoo STTA:n rikkoneen räikeästi työmarkkinapelisääntöjä, kun he kesken vapaaehtoisen sovittelun julistivat työsulun.

 

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/tyonantajien+leirissa+taysi+sota/201412712366

___________________________________________________________________________________

STTA levittää pääluottamusmiehille väärää tietoa neuvotteluista

Neuvottelut sähköistysalan työehtosopimuksesta ovat pysähdyksissä ja työnantajan asettama työsulku uhkaa alkaa 18.12. kello 6.00. STTA levittää virheellistä tietoa sulun syistä.

STTA yrittää julkisuudessa vierittää syyn työsulusta Sähköliiton niskoille. Se on kehottanut työnantajia esittelemään työntekijöilleen yksittäisiä, laajemmasta kokonaisuudesta irrotettuja neuvottelupapereita muka todisteena siitä, että Sähköliiton vaatimukset olisivat oikeuttaneet työsulun.


Tosiasiassa työnantajaliiton viimeisin ja siten voimassa oleva esitys Sähköliitolle pitää sisällään useita merkittäviä heikennyksiä voimassa olevaan työehtosopimukseen. Työnantajan käyttöön ottama taktiikka on valitettava ja mauton, mutta ei yllättävä.


Työsulku ei perustu Sähköliiton päätöksiin tai toimenpiteisiin, joten Sähköliitolla ei ole mahdollisuutta estää sulkua. Työsulku alkaa, jos Sähköliitto ei nöyrry STTA:n vaatimuksiin työehtosopimuksen heikentämisestä ja alistu muuttamaan työmaasopimusta koskevia määräyksiä. Työpaikkatasolla jokaisen luottamushenkilön ja työntekijän on syytä panostaa siihen, että oma työnantaja tekisi päätöksen jättäytymisestä työsulun ulkopuolelle. Liiton toimisto pitää selvänä, että jos Sähköliiton hallitus tulevaisuudessa päättäisi vastata STTA:n työsulkuun lakolla, se ei koskisi työsulun ulkopuolelle nyt jättäytyviä työnantajia.


STTA:n neuvottelutaktiikka on tuomittava ja hyvien käytäntöjen vastainen muidenkin kuin Sähköliiton mielestä. Kiinteistötyönantajat ry erotti työsulkupäätöksen vuoksi STTA:n omasta ja samalla Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenyydestä. Pääluottamusmiesten ja jäsenten on syytä muistuttaa tästä kylmästä tosiasiasta työnantajien edustajia.

 

_____________________________________________________________________________________

Caverion Suomi Oy ja ARE Oy on jo jättänyt eroilmoituksen STTA:n jäsenyydestä

Sähköliitto on päättänyt purkaa sähköistysalalle 5.11.2014 asetetun ylityökiellon järjestäytymättömiltä yrityksiltä ja niiltä Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n jäsenyrityksiltä, jotka eivät osallistu järjestön ajalle 18.12.2014–14.1.2015 asettamaan työsulkuun.

Päätöksellään Sähköliitto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osoittaa joulumieltä ja tarjota työtä työntekijöilleen. Yritykset voivat ylityökiellosta vapauduttuaan myös täyttää mahdolliset sitoumuksensa tilaajilleen joulunajan osalta.

Sähköliitto pitää Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n asettamaa työsulkua ajankohdaltaan ja mittakaavaltaan kohtuuttomana. Toteutuessaan työsulku aiheuttaisi työntekijöille ja yrityksille kohtuuttomia tappioita.

Luottamusmiehet viestittäkää yritystenne johtoa Sähköliiton joululahjasta.

 

 

 

 

 

 

STTA julisti sähköistysalalle työsulun

3.12.2014

Sähkötekniset työnantajat STTA antoi illansuussa keskiviikkona 3.12.2014 ennakkoilmoituksen työsulusta.

Työnantajaliitto STTA asettaa sopimusalan työsulkuun ajalle 18.12.2014 klo 6.00 – 14.1.2015 klo 6.00. Työsulun aikana työnantaja voi kieltää työntekijöitä tulemasta työpaikalle ja tekemästä työtä. Kyse siis ei ole lakosta, joka puolestaan on työntekijäpuolen työtaistelukeino.

Työnantajaliiton työsulkupäätöksestä huolimatta on jokaisen yksittäisen työnantajan harkittavissa, haluaako se noudattaa päätöstä vai tarjota asentajilleen työtä. Luottamusmiesten, tai jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä, yksittäisten työntekijöiden, on syytä varmistaa työnantajaltaan, aikooko se panna asentajat työsulkuun.

Vaikka Sähköliitto osasi odottaa työsulkuilmoitusta, sen ajoitus oli yllätys. Sähköliiton ja STTA:n neuvottelijat kokoontuivat tänään aamupäivällä valtakunnansovittelijan toimistossa vapaaehtoiseen sovittelutilaisuuteen.

- Valtakunnansovittelijan pöydässä sovittiin, että neuvotteluja jatketaan vielä keskiviikkoiltana ja torstaina STTA:n toimistossa Espoossa ja että valtakunnansovittelijan pakeille palataan perjantaiaamuna, Sähköliiton puheenjohtaja Martti Alakoski kertoo lisäten, että STTA antoi ilmoituksen työsulusta ennen illan neuvotteluiden aloittamista, mikä luonnollisesti johti Sähköliiton neuvottelijoiden poistumiseen.

- Tuntuu erikoiselta, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäseneksi maaliskuussa 2014 liittynyt STTA ryhtyy työtaistelutoimiin työehtosopimuksen heikentämiseksi, Sähköliiton neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma toteaa ja ihmettelee, onko STTA:n toiminta linjassa niiden EK:n puheiden kanssa, joissa on vaadittu työtaistelujen rajoittamista.

Sähköliiton sopimusvastaava Jari Ollila toteaa, että STTA:n ilmeisenä pyrkimyksenä on välttyä joulunajan arkipyhäkorvausten maksamiselta. – Joulun ympärillä on viisi arkipyhäkorvauksella korvattavaa arkipyhää, Ollila summaa. Ollila pitää STTA:n ilmeistä säästömotiivia tuomittavana ja vakuuttaa, että STTA:n päätös ei tule sille itsellekään tai sen jäsenille halvaksi.

Sähköliiton liittosihteeri Hannu Luukkonen moittii työnantajan neuvottelutaktiikkaa halpamaiseksi.

- Ihmettelen, miksi meidän piti kokoontua vapaaehtoiseen sovittelutilaisuuteen aamupäivällä, kun työnantaja kuitenkin koko ajan tiesi antavansa työtaisteluilmoituksen ennen päivän päättymistä, Luukkonen hämmästelee. Hän toteaa valtakunnansovittelijalla tapahtuneen osapuolten lähentymistä ainakin siinä määrin, että STTA:n antamaa ilmoitusta ei osattu odottaa samana päivänä.

Työsulku ei koske järjestäytymättömiä yrityksiä eikä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyrityksiä.

Jos työsulku-uhka toteutetaan, Sähköliiton hallitus tekee päätöksen työtaisteluavustuksen maksamisesta. Työtaisteluavustuksen saaminen edellyttää Sähköliiton jäsenyyttä.

 

Lisätietoa Sähköliiton sivuilta tästä.

 

 

SÄHKÖLIITTO
TYÖEHTOSOPIMUS
Sähköasennusalan TES
Sähköasennusalan TES

Osaston tarjoaa jäsenilleen ulwin urakanlaskenta ohjelman ilmaiseksi. Ohjelman voi ladata suoraan osasto sivuilta. Pyydä sähköpostitse tunnukset ohjelman lataamista varten. Laita sähköpostiin oma nimi ja jäsennumero.

OTA YHTEYTTÄ

Ulwinin uusin päivitys löytyy osoitteesta:

http://www.procode.fi/ulwin.html

ULWIN URAKKALASKEN OHJELMA