Osasto 049:n LM jaTSV jaoston vierailu SAK vieraana.

Tapio Bergholm kertoili  SAK historiaa ja ay liikkeen historiaa yleisesti. Sak lakimies Jari Hellsten kävi läipi Olkiluoto 3 puolalaisten työntekijöiden työehtojen puolustamista ja Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä heidän työehdoista. Kuvia täällä

 

 

 

 

 

 

 

 

TURVAPÄIVÄ

 

 

 

 

Puheenjohtajan kommentti: Ratkaisu äärimmäisessä paineessa

9.11.2017

Miksi ei omaa työehtosopimusta teknologiateollisuuteen?

 

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto laajensivat välisensä Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalan koskemaan myös jäsenyrityksissä tehtävät sähköalan työt. Tämän lisäksi sopimuksen sisällytettiin rinnakkaissopimuskielto.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Sähköliiton teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimusta (punainen kirja) ei voitu sopia, koska se olisi vastoin rinnakkaissopimuskieltoa ja työehtosopimuslakia. Lain rikkomisesta tuomitaan hyvityssakkoon, ja siitä voi myös seurata merkittäviä vahingonkorvausvaateita. Tällä tavoin Sähköliitolta sulkeutui täysin mahdollisuus saada jatkoa punaiselle kirjalle.

 

Pääluottamusmiehistä yhteyshenkilöitä

 

Valtakunnansovittelijan johdolla käydyissä sovitteluissa Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välillä ratkaistiin ja sovittiin, että sähköalan pääluottamusmiehistä tulee jatkossa yhteyshenkilöitä. Sähköliiton jäsenet teknologiateollisuuden työpaikoilla olisivat jääneet ilman minkäänlaista edustajaa, ellei tätä ratkaisua olisi tehty. Yhteyshenkilöjärjestelyn kautta varmistamme osaltamme sähköalan työntekijöiden työehdot, ansiotason ja edustuksellisuuden. Työehdot ja ansiotaso eivät siis tule heikkenemään tämän muutoksen myötä. Työehtosopimuksen väri muuttui vihreäksi, mutta sisältö ei muuttunut.

Sähköalan työntekijöiden edunvalvonta perustuu jatkossa yhteyshenkilön ja työpaikan pääluottamusmiehen yhteistyöhön sekä Sähköliiton ja Teollisuusliiton yhteystyöhön. Luonnollisesti teemme yhteistyötä myös Teknologiateollisuuden kanssa.

Yhteyshenkilöllä on samantasoinen työsuhdeturva kuin pääluottamusmiehellä oli. Hän saa tehtäviensä hoitamiseen työstä vapautusta sekä tarvittavat tiedot, kuten sai pääluottamusmieskin.

Sopimuksessa sovittiin lisäksi ay-jäsenmaksujen perinnästä ja Sähköliiton jäsenten oikeudesta osallistua liiton hallinnon kokouksiin. Lisäksi sovittiin selvitettäväksi erimielisyysasioiden käsittelyjärjestys. Sähköalan yhteyshenkilöllä on kuitenkin oma tärkeä roolinsa erimielisyysasioiden käsittelyssä, paikallisissa palkkaratkaisuissa ja paikallisessa sopimisessa.

Uusi työehtosopimus

Teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelevien sopimusalan (013) liiton jäsenten työsuhteissa sovelletaan jatkossa Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Kyseinen työehtosopimus sähköalan töitä koskevan erillispöytäkirjan kanssa on täysin sama kuin aiempi punainen kirja pois lukien sähköalan pääluottamusmiestä koskeva teksti. Yhteyshenkilöjärjestely on sovittu valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen ja liittojen (Sähköliitto, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto) sovintoehdotusta täydentävällä sopimuksella, joka ei ole työehtosopimuksessa. Teknologiateollisuus ilmoitti valtakunnansovittelijan toimistolla huolehtivansa siitä, että jäsenyritykset noudattavat tehtyä sopimusta.

 

Uusi työehtosopimus

 

Teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelevien sopimusalan (013) liiton jäsenten työsuhteissa sovelletaan jatkossa Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Kyseinen työehtosopimus sähköalan töitä koskevan erillispöytäkirjan kanssa on täysin sama kuin aiempi punainen kirja pois lukien sähköalan pääluottamusmiestä koskeva teksti. Yhteyshenkilöjärjestely on sovittu valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen ja liittojen (Sähköliitto, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto) sovintoehdotusta täydentävällä sopimuksella, joka ei ole työehtosopimuksessa. Teknologiateollisuus ilmoitti valtakunnansovittelijan toimistolla huolehtivansa siitä, että jäsenyritykset noudattavat tehtyä sopimusta.

 

Keitä tämä muutos koskee?

 

Valtakunnansovittelijan johdolla tehty sopimus koskee siis vain teknologiateollisuuden sopimusalalla (013) työskenteleviä Sähköliiton jäseniä, joiden työsuhteen ehdot määräytyivät aiemmin teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen perustella.

 

Keitä tämä muutos ei koske?

 

Edellä mainittu järjestely ei koske energia-, ICT- ja verkostoalan, sähköistys- ja sähköasennusalan, huolto- ja kunnossapitoalan, paperi- ja puumassateollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden, kemian- ja kumiteollisuuden, puolustusministeriön, rakennustuoteteollisuuden, elintarviketeollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden ja RAY:n työehtosopimusten piirissä olevia Sähköliiton jäseniä.

 

Päätöksenteko asiassa

 

Teollisuuden ja erityisalojen johtokunta esitti tehtyä sopimusta yksimielisesti hallituksen hyväksyttäväksi, ja hallitus niin ikään hyväksyi sopimuksen yksimielisesti.

 

Kiitokset jäsenille

 

Sähköliitto kiittää jäseniään uhrautuvasta ja yhteisöllisestä toiminnasta työehtojen puolustamisessa. Ilman toteutettuja toimia olisimme jääneet täysin ilman vaikuttamismahdollisuuksia teknologiateollisuudessa työskentelevien jäsentemme työ- ja muihin ehtoihin.

Kirjoitus Sähköliiton sivulla

 

Sähköliitto ja Teknologiateollisuus pääsivät sopuun

Sähköliiton hallitus on tänään hyväksynyt valtakunnansovittelija Minna Helteen tekemän sovintoehdotuksen ja sitä täydentävän Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisen sopimuksen teknologiateollisuuden sähköasentajia koskevan työriidan ratkaisemiseksi. Jo aiemmin Sähköliitto perui 10. marraskuuta alkavaksi ilmoitetut uudet työtaistelu- ja tukitoimet saadakseen aikaan rakentavan neuvotteluilmapiirin. Teollisuuden sähköasentajien lakko tukilakkoineen päättyy huomenna keskiviikkoaamuna kello 6. Ylityökiellot puolestaan päättyivät välittömästi.

‒ Menetimme oman työehtosopimuksen, ja tilalle tuli yhteyshenkilöjärjestely työpaikoille, joilla on toiminut sähköalan pääluottamusmies. Järjestelyllä turvaamme osaltamme sähköasentajien työehdot ja ansiotason sekä edustuksellisuuden työpaikoilla. Käymme Teollisuusliiton kanssa neuvotteluja tulevaisuuden järjestelyistä, koska nyt sovittu järjestely on voimassa 31. lokakuuta 2019 saakka. Merkittävänä asiana pidän myös Teknologiateollisuuden valtakunnansovittelijalla antamaa vakuutusta siitä, että Sähköliiton suurimpien sopimusalojen työehtosopimukset jätetään rauhaan, sanoo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

Sähköliitto ei saanut omaa työehtosopimusta teollisuuden sähköasentajille, koska Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto olivat sopineet rinnakkaissopimuskiellosta ja sisällyttäneet sähköasentajien työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa.

Teollisuuden sähköasentajien työsuhteissa sovelletaan jatkossa Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välistä työehtosopimusta. Sähköliiton pääluottamusmiesten nimike työpaikoilla muuttuu yhteyshenkilöksi. Sähköasentajien edunvalvonta perustuu jatkossa sähköalan yhteyshenkilön ja työpaikan pääluottamusmiehen yhteistyöhön työpaikoilla sekä Sähköliiton ja Teollisuusliiton yhteistyöhön liittotasolla.

Vastaukset sähköalan riidan sovintoehdotukseen annetaan 7.11.2017 klo 19

 

6.11.2017 19.08
Uutinen

 

Sähköliitto ja Teknologiateollisuus ovat saaneet edelleen lisäaikaa vastausten antamiseen.

Sähköalojen ammattilitto ry ja Tekenologiateollisuus ry antavat vastauksensa sähköalan työriidan sovintoehdotukseen tiistaina 7.11.2017 klo 19 valtakunnansovittelijan toimistolla. Sovinnon syntymiseen vaaditaan myös Teollisuusliitto ry:n hyväksyntä. Mahdollisen ratkaisun sisällöstä ei kerrota julkisuuteen ennen vastausten antamista.

Sähköliitto aloitti 1.11.2017 työnseisauksen osassa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä. Lakko päättyy 8.11.2017 klo 6. Lisäksi meneillään on Energia-ICT-Verkostoalaa koskeva ylityökielto.

 

Valtakunnansovittelijan toimisto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sähköalan lakko ei laajene: työtaistelut 10.11.2017 - 27.11.2017 on peruutettu

 

5.11.2017 22.15
Uutinen

 

Sopua työriitaan haetaan vielä. Osapuolet vastaavat valtakunnansovittelijan sovintoehdotukseen maanantaina 6.11.2017 iltapäivällä.

Sähköalojen ammattiliitto ry (Sähköliitto) ja Teknologiateollisuus ry ovat sopineet, että Sähköliiton 10.11.2017 klo 6 alkavaksi ilmoittamat työtaistelutoimet sekä kaikki niiden tukitoimet peruutetaan. Lakko olisi tuolloin laajentunut koskemaan kaikkia Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä.

Meneillään on yhä Sähköliiton keskeisissä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä 1.11.2017 aloittama työnseisaus, joka on ilmoitettu päättyväksi 8.11.2017 klo 6. Käynnissä on myös Energia-ICT-Verkostoalaa, Sähköistys- ja sähköasennusalaa koskeva ylityökielto.

Työriitaan ei ole vielä löytynyt sopua. Valtakunnansovittelija Minna Helle antoi osapuolille sovintoehdotuksen myöhään lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Osapuolten oli määrä vastata ehdotukseen sunnuntaina 5.11.2017 klo 19. Sovittelija antoi kuitenkin osapuolille lisäaikaa vastausten antamiseen. Vastaukset annetaan maanantaina 6.11.2017 loppuiltapäivästä. Tarkempaa kellonaikaa ei ole vielä sovittu.

Linkki valtakunnansovittelijan sivulle

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valtakunnan sovittelija jatkaakin neuvotteluja

Minna Helle‏ @MinnaHelle

#Sähköliitto ja @TechFinland ovat saaneet lisäaikaa sovintoehdotukseen vastaamiseen. Vastauksia ei ole vielä annettu

https://twitter.com/minnahelle?lang=fi

http://valtakunnansovittelija.fi/etusivu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sähköliiton hallinto käsittelee sovintoesitystä

5.11.2017

Sähköliiton hallinto käsittelee valtakunnansovittelijan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä antamaa sovintoesitystä Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimusriitaan. Teollisuus- ja erityisalojen johtokunta käsittelee sovintoesitystä klo 11.00 alkavassa kokouksessa. Sähköliiton hallitus kokoontuu käsittelemään sovintoesitystä klo 16.00. Osapuolet antavat vastauksensa valtakunnansovittelijalle klo 19.00.

Avoin kirje Teollisuusliitto ry:n hallinnon edustajille

Sähköliiton edustajiston puheenjohtaja Jari Räsänen

 

Hyvä Teollisuusliiton hallinnon edustaja

Haluan varmistaa, että olette tietoinen Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteisestä pyrkimyksestä Sähköliiton hajottamiseksi. Asia on jo saanut käsittämättömät mittasuhteet ja on oletettavaa, ettei ainakaan kaikki teistä ole tietoisia tilanteen yksityiskohdista. Useista lähteistä ilmi tullut yhteistyö Sähköliittoa vastaan ei voi olla kaikkien hyväksymä tapa toimia. On aivan käsittämätöntä, että toinen ammattiliitto ryhtyy salassa taustalla sopimaan toisen liiton 2500 jäsenelle työehtoja. Samalla pyritään tuhoamaan nykyinen Sähköliiton yleissitova työehtosopimus ja 50 vuotta kestänyt asema teollisuudessa.

Sähköliitto on ammattikuntaliitto, joka edustaa noin 34 000 sähköalantyöntekijää. Nyt hyökkäyksen kohteena olevan Teknologiateollisuuden sähköalan sopimuksen lisäksi, tehdään Sähköliiton suurimmalla sopimusalalla lähes kaikki teollisuuden investointien sähköasennustyöt ja merkittävä osa huolto- ja kunnossapitotöistä. Lisäksi Sähköliiton toiseksi suurimmalla sopimusalalla on keskeinen asema teollisuuden sähköntuotannossa. On selvää, että Teknologiateollisuus haluaa ulottaa lonkeronsa Teknologiateollisuuden sähköalan sopimuksen lisäksi myös muiden sopimusalojemme ympärille.

Sähköliitto on historiansa aikana ollut vastaavissa tilanteissa lukuisia kertoja. Sähköliitto ei tule nytkään taipumaan painostuksen alla. Jos asiaan ei pikaisesti löydy järkeä, niin mielestäni Sähköliitolle ei jää muuta mahdollisuutta kuin massiiviset työtaistelutoimenpiteet ja asian julkisuus, josta ei seuraa ay-liikkeelle mitään hyvää. Jos asiasta haluaa jotain hyvää löytää, niin Sähköliitto ei ole vuosiin ollut näin yhtenäinen ja valmis taistelemaan. Daavid on valmis kohtaamaan Goljatin, jälleen.

 

Teknologiateollisuus tarkoituksella vääristelee julkisessa ja myös pelkästään jäsenyrityksilleen suunnatussa tiedotuksessaan sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden määrää väittäen sen olevan noin tuhat. Teknologiateollisuudella on kuitenkin hyvin tiedossa, että keväällä yleissitovuuslautakunnalle toimitetun yksityiskohtaisen tiedon mukaan alalla toimii noin 2500 Sähköliiton jäsentä.

Eri lähteistä varmistettujen tietojen mukaan Sähköliiton luottamusmiesjärjestelmä on tarkoitus romuttaa ja altistaa luottamusmiehet välittömän irtisanomisuhan alle 1.11.2017 alkaen. Samalla hetkellä myös kaikki sähköalan pääluottamusmiesten tekemät paikalliset sopimukset katsotaan raukeaviksi. Järjestäytymättömät työnantajat mukaan lukien, on sopimusalalla noin 50 sähköalan pääluottamusmiestä.

Teknologiateollisuus esittää valheellisia väitteitä julkisessa ja myös pelkästään jäsenyrityksilleen suunnatussa tiedotuksessaan siitä, että sähköalan työntekijöiden työehdoissa ei tapahtuisi muutosta siirryttäessä Teollisuusliiton työehtosopimukseen. Sähkötyöntekijöiden työehdot tulisivat väistämättä heikkenemään, olisi naiivia väittää muuta. Sähköliiton työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän teksteissä on selkeä ero verrattuna Teollisuusliiton työehtosopimukseen, joka vaikuttaa merkittävästi palkkatasoon.

Teknologiateollisuus myös uhkailee suoraan jäsenyrityksiään Teollisuusliiton vastatoimilla, jos Sähköliitolle tehdään myönnytyksiä. Siitä on helppo päätellä, kuinka tiiviisti Teollisuusliitto on Teknologiateollisuuden kanssa liitossa Sähköliittoa vastaan.

 

Uuden Teollisuusliiton syntymisen yhteydessä on korostettu, että nyt ay-liike on valmis uudistumaan ja miettimään omia toimintatapojaan. Korostettiin myös, että liittojen yhteispeli tulee jatkossa yhä tärkeämmäksi. Tämäkö on sitä uudistumista? Tarkoitettiinko liittojen yhteistyöllä Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteistyötä? 6/17 SAK:n edustajiston kokous käsitteli tätä samaa asiaa ja päätti yksimielisesti, että tes- rajariidat sovitaan ko. liittojen kesken, ei työnantaja järjestöjen kanssa muita SAK- laisia liittoja vastaan. Tällaisilla toimintatavoilla ay-liikettä ohjataan synkälle polulle, josta on vaikea kääntyä takaisin.

Ammattiliittojen ei tulisi käydä kamppailua keskenään, vaan toimia yhteisenä rintamana kaikkien palkansaajien etujen puolesta. Siinä rintamassa ei ole merkitystä onko liitto suuri vai pieni, kun kaikilla on oma merkityksensä kokonaisuudessa. Sähköliitto on ollut koko ajan avoin kaikelle yhteistyölle kaikkien ammattiliittojen kanssa, myös Teollisuusliiton. Vallitsevassa oikeiston ohjaamassa yhteiskunnallisessa järjestyksessä ay-liikkeen ei tulisi ryhtyä avoimeen taisteluun toisiaan vastaan, vaan järjestäytyä yhdessä vastavoimaksi työnantajia ja oikeistohallitusta vastaan. Vielä ei ole myöhäistä löytää sekä Sähköliitolle että Teollisuusliitolle yhteistä linjaa tilanteeseen.

Toivottavasti ette kuitenkaan ole myymässä meitä vastineeksi matillisista palkankorotuksista.

Voitte vapaasti jakaa tätä viestiä eteenpäin.

 

Yhteistyöterveisin

Jari Räsänen

Edustajiston puheenjohtaja

Sähköalojen ammattiliitto ry

Sähköliitto päätti mahdollisen työtaistelun jatkotoimista

26.10.2017

Sähköliitto on jättänyt tänään valtakunnansovittelijalle seuraavan työtaisteluvaroituksen Teknologiateollisuus ry:lle. Sähköliiton hallituksen päätöksellä seuraava työtaistelu alkaisi perjantaina 10.11.2017 kello 6.00 ja päättyisi maanantaina 27.11.2017 kello 6.00. Sen piirissä olisivat nyt kaikki Teknologiateollisuuden sopimusalalla työskentelevät lähes 2 500 Sähköliiton jäsentä, ja tukitoimena siihen liitettäisiin paperi- ja mekaanisessa metsäteollisuudessa tehtävät sähköalan työt. Aloilla työskentelee noin 700 sähköalan työntekijää.

Työtaistelu olisi jatkoa keskiviikkona 1.11.2017 kello 6.00 mahdollisesti alkavalle lakolle, joka päättyisi keskiviikkona 8.11.2017 kello 6.00. Siinä olisi mukana noin tuhat sähköliittolaista, jotka työskentelevät Suomen viennin kannalta merkittävissä 15 yrityksessä. Lisäksi koko Teknologiateollisuuden sopimusalaa koskee jo aiemmin ilmoitettu ylityökielto.

 

Sähköliiton hallitus päätti myös tukityötaistelutoimista. Mikäli Sähköliitto ja Teknologiateollisuus eivät pääse sopimukseen, 1.11.2017 työtaistelun piiriin liitetään tukitoimenpiteenä näissä 15 yrityksessä ulkopuolisten järjestäytyneiden urakoitsijoiden toimesta tehtävät sähköalan investointi- ja huolto- sekä kunnossapitotyöt, joissa normaalisitovuuden kautta noudatetaan sähköistys- ja sähköasennusalan, energia-, ICT- ja verkostoalan sekä huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimuksia. Tämän tukitoimenpiteen myötä työtaisteluun liittyy useita satoja Sähköliiton jäseniä.

 

Lisäksi hallitus päätti tukitoimenpiteenä ylityökiellosta sähköistys- ja sähköasennusalalle sekä energia-, ICT- ja verkostoalalle. Ylityökielto alkaa ja päättyy samanaikaisesti kuin jo aiemmin ilmoitettu työtaistelu, eli 1.‒8.11.2017. Ylityökiellon piiriin tulee noin 15 000 Sähköliiton jäsentä.

Lisää Sähköliiton sivuila tästä

Sähköliitto antoi työtaisteluvaroituksen Teknologiateollisuudelle

Sähköliiton hallitus päätti kokouksessaan 17.10.2017 jättää työtaisteluvaroituksen Teknologiateollisuus ry:lle. Työnantajaliitto Teknologiateollisuus ei ole Sähköliiton toistuvista neuvottelupyynnöistä huolimatta suostunut neuvottelemaan tai ylipäätään ilmoittamaan, aikooko se neuvotella Sähköliiton kanssa Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden yleissitovan työehtosopimuksen jatkamisesta. Voimassa oleva työehtosopimus päättyy 31.10.2017.

 

Työehtosopimuksen puolustamista koskeva työtaistelu alkaa keskiviikkona 1.11.2017 kello 6.00 ja päättyy keskiviikkona 8.11.2017 kello 6.00. Työtaistelu-uhka koskee noin tuhatta sähköliittolaista, jotka työskentelevät seuraavissa, Suomen viennin kannalta merkittävissä yrityksissä: Arctech Helsinki Shipyard Oy, Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy, Caverion Suomi Oy, Konecranes Oyj, Konecranes Finland Oy, Konecranes Global Oy, KONE Hissit Oy, Meyer Turku Oy, Otis Oy, Outokumpu Chrome Oy, Outokumpu Stainless Oy, Ovako Imatra Oy Ab, Pyhäsalmi Mine Oy, Schindler Oy, SSAB Europe Oy ja Valmet Automotive Oy.

Lisää Sähköliiton sivuilta tästä

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Työsuojeluvaalit

Nyt on aika valita uusi työsuojeluvaltuutettu. Vakiintuneesti vaaliajankohta on marras-joulukuu. Vaalissa valittujen edustajien toimikausi on kaksi seuraavaa kalenterivuotta

Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajikseen työpaikoille työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Vaaliohje tässä

                      

 

 

SÄHKÖLIITTO

Sähköliiton lomapaikat

Varaa vuoden 2018 lomasi nyt tästä.

Sähköliiton lomapaikka Kaarniemessä ja Sähköliiton hankkkimissa viikkolomakohteissa tuki on v.2018 osaston jäsenille  50% vuokrasta.

 

---------------------------------------------------------

 

Järkeäkin löytyy

Kyösti "Kössi" Suokkaan blogi

Viime kuukasina usko valtakunnan ylimpään päätöksentekijään eduskuntaan on ollut koetuksella. Yli sata kansanedustajaa allekirjoitti aloitteen Suomen työmarkkinoiden avaamiseksi koko maailmalle. Miljardeille ihmisille. Vaikka tietävät, että omassa maassa on puoli miljoonaa työtöntä ja kymmenille tuhansille nuorille työpaikka on liki tavoittamaton haave.

Lue blogi täältä

 

--------------------------------------------------------

 

Vakuutusyhtiö Turva järjestää sähköliittolaisille Helsingin toimistollaan Turva-päivän ke 29.11. klo 9.30 alkaen (Siltasaarenkatu 1, 00530 Helsinki)

 

Tervetuloa jo päivällä nauttimaan kakkukahvit ja hyödyntämään tapahtumapäivän huikea tarjous sähköliittolaisille.

Illalla ovet ovat auki klo 16-19 vain sähköliittolaisille ja heidän työkavereilleen.

Paikalla on Turvan edustajien ja Sähköliiton asiantuntijoita. Jäsenkorttia näyttämällä saat lahjaksi Finnkinon elokuvalipun (1kpl/jäsen)

Lisäksi arvomme viisi varavirtalähdettä. Nälissäänkään ei tarvitseolla, sillä tatjolla on herkullisia hodareita ja virvokkeita. Lämpimästi tervetuloa.

 

At work in Finland

OSASTO 049 TYÖMAAVALVONTA

Osasto 049 tekee aktiivista työmaavalvontaa. Voit pyytää meidät työmaallesi, jos tarvitset tietoa ja opastus esim. työehtosopimuksesta, työehdoista ja muista työhön liittyvistä asioista. Sen voi tehdä myös nimettömänä tai voit lisätä yhteystiedot lomakkeelle. Ilmoituslomake löytyy TÄSTÄ

OSASTON TOIMITSIJA

Jari Räsänen aloitti kesällä työn  osaston toimitsijana. Jarin työnä on työmaavalvonta, koulutus ja toimiston hoitaminen Paasivuoressa. Häneen saa parhaiten yhteyden puhelimella 050-3604313 tai sähköpostilla toimisto@osasto049.fi

Työmaasopimuksen teko, TES asiat ja muissa asioissa voit ottaa yhteyttä osaston toimitsijaan. Jari työskentelee pääsäntöisesti maanantaista keskiviikkoon.

Mitä tehdä, jos työpaikalla kaikki ei ole kunnossa? Miten asiat saataisiin järjestykseen? Liitytään tietysti Sähköliittoon, perustetaan työhuonekunta ja valitaan työpaikalle oma luottamusmies.LINKKI

OSASTO 049 TUKEE JÄSENTEN LOMAILUA
 LISÄTIETOA TÄSTÄ

OSASTO 049 TUKEE OSASTON JÄENIEN KOULUTUSTA. LISÄTIETOA TÄSTÄ

TYÖEHTOSOPIMUS
Sähköasennusalan TES
Sähköasennusalan TES