Työsuojeluhallinnon muodostavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja niitä ohjaava sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Työsuojeluhallinto valvoo työelämän lainsäädännön noudattamista sekä työn terveyttä ja turvallisuutta.

 

 

 

AVI työsuojelu

 

Työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta.

Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

AVIn työsuojelun vastuualueilla on neljä tehtävää:

  • vastaavat asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta

  • selvittävät vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimivat niiden ehkäisemiseksi

  • suorittavat tuotevalvontaa

  • osallistuvat työrikosten käsittelyyn.

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Valvontaa toteutetaan pääasiassa työpaikoilla tehtävin tarkastuksin, muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt ja lausuntojen antaminen viranomaisille.

 

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos

 

 

Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija.

 

 

 

Työturvallisuuskeskus

 

Työturvallisuuskeskuksen tarkoituksena on parantaa työhyvinvointia kehittämällä työyhteisöjen toimintaa ja osapuolten yhteistyötä, edistämällä työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta sekä parantamalla esimiestyötä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Työturvallisuuskeskus

 

  • edistää työmarkkinajärjestöjen sekä työyhteisöjen osapuolten yhteistyötä

  • tuottaa ja välittää työyhteisöjen kehittämisessä tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla, tiedottamalla sekä kehitys- ja tietopalveluilla

  • ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä

  • osallistuu yhteistyöhön alalla toimivien yhteisöjen kanssa.