Kuva Suomenlinnan hoitokunta/superotus
Kuva Suomenlinnan hoitokunta/superotus

 

HUOM. Suomenlinnan lauttaaikataulu on muuttunut. Lähdemme tasan kello 12.00 lautalla.

 

Osasto 049:n eläkeläisten ja työttömien jaosto järjestää retken Suomenlinnaan. Korona virus esti Isosaaren retken kesällä, joten tämä tulee sen tilalle.

Tapahtuma on keskiviikkona 30.9.2020. Lähdemme Suomenlinnan lautalla Kauppatorilta kello 12.00, joten ole ajoissa paikalla. Teemme noin kahden tunnin retken saareen oppaan kera. Sen jälkeen kello 15.00 menemme ravintola Suomenlinna Panimoon, jossa meille tarjoillaan päivällinen. Lisätietoa ravintolasta tästä.

Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Avec maksaa 30€ päivällisestä. Ilmoittautumiset sähköpostilla martti.lindfors@osasto049.fi tai puhelimella 050 3604313. Avec maksu tilille FI36 5780 3820 1228 35 ja hänen ilmoittautumisensan on voimassa.

 


 

 

Helsingin Sähköalantyöntekijät ry:n sääntömääräinen syyskokous

perjantaina 13.11.2020 klo 17.00 Kirjan talolla. Osoite on Kirjatyöntekijänkatu 10 B, 00170 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset asiat ja muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Kaikki osaston jäsenet tervetuloa!

Osasto 049 hallitus

 

 


 

Osasto 049 lm ja tsv tapahtuma

Tilaisuusuu oli hyvin onnistunut vaikka tilanne koronan takia oli haastava. Osa ilmoittautuneista joutui peruttamaan osallistumisen työmailla olevien flunssa ja mahdollisten korona altistumien takia.

Kokouksen pääaihe oli luottamusmiesten oikeudet ja velvollisuudet. Sitä avasi puheenvuorossa työehto- ja järjestöasiantuntija Jari Räsänen. Tähän liittyen käytiin läpi erimielisyysmuistion tekemistä.

Kokouksen jälkeen jatkoimme m/aux Svanhild laivalle illanviettoon.

Tapsa Ryypön kuvia tilaisuudesta täällä

Tapsa Ryyppö

Vastakkainasettelua työmarkkinoilla

19.8.2020 | Sauli Väntti

Uusia työpaikkoja ei synny työttömien asemaa kurjistamalla. Kaiken kaikkiaan esitetty keinovalikoima on yksipuolinen ja syyllistää työttömiä.

Kesän aikana on herännyt keskustelu uusien työllisyystoimien tarpeellisuudesta. Esille on nostettu hyvin yksipuolisesti muutokset työttömyysturvaan: nk. eläkeputken poistaminen ja työttömyyskassojen uudelleen järjesteleminen. Keinovalikoima on paitsi yksipuolinen, myös työttömiä syyllistävä. Hallituspuolueissakin asioista on erilaisia näkemyksiä.

Sähköliiton puheenjohtajan Sauli Väntin blogi, lue lisää tästä

 


 

Rakennustyömailla todettu useita tautirypäitä Suomessa – koronaepidemian torjuntaa tehostettava työmailla

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi koosteen rakennustyömaiden koronaohjeista. Ohjeistuksen taustalla on se, että viime päivinä työmailta on löytynyt useita tautiryppäitä Etelä-Suomesta.

THL:n mukaan koronaepidemian torjuntaan on suhtauduttava vakavasti. Tartuntojen torjunta rakennustyömailla tapahtuu samalla tavalla kuin työmaan porttien ulkopuolellakin. Sairaana ei mennä töihin. Työnantajan vastuulla on riskien arviointi ja työntekijöiden ohjeistaminen.

Lue THL ohje tästä.

 


 

SAK

Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen keskeytyy vuoden loppuun saakka - Myös lomautusta, muita työehtoja ja työttömien palveluja koskevien muutoksien voimassaoloa jatketaan

 

Aikaisemmin koronatilanteen vuoksi voimaan tullut enimmäismaksuajan keskeytyminen koski vain lomautettuja työttömyysturvan saajia. Nyt ajalta 1.7.2020–31.12.2020 maksettu työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa riippumatta siitä, milloin päivärahan saaminen on alkanut tai mikä on päivärahan maksamisen peruste.

Normaalisti työttömyyspäivärahaa maksetaan tilanteesta riippuen joko 300, 400 tai 500 päivää. Jos työttömyys jatkuu sen jälkeen, on työnhakijan haettava työmarkkinatukea Kelasta.

Lisäksi muiden työttömyysturvaan tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa on nyt jatkettu niin ikään vuoden 2020 loppuun saakka. Muutosten piti alun perin olla voimassa hiukan vaihtelevasti heinäkuun alku- tai loppupuolelle saakka. Voimassaolon jatkuminen koskee seuraavia lakimuutoksia:

 

  • työttömyysturvan alun 5 omavastuupäivän poistuminen

  • työttömyyspäivärahan työssäoloehdon lyhentyminen 26 viikosta 13 viikkoon eli 3 kuukauteen (ansiopäivärahan saaminen edellyttää lisäksi, että työntekijä on ollut saman ajan työttömyyskassan jäsen)

  • yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehdon lyhentyminen vuodesta puoleen vuoteen

  • lomautetun oikeus saada työttömyysturvaa, vaikka hänellä lomautuksen aikana olisi yritystoimintaa tai hän opiskelisi

  • työnhakijan oikeus työttömyysetuuteen, vaikka hän ei toteuttaisi työllistymissuunnitelmaa tai keskeyttää työllistymistä edistävän palvelun koronavirusepidemiasta johtuvasta perustellusta syystä

  • yrittäjien ja freelancereiden mahdollisuus saada työmarkkinatukea, jos heidän päätoiminen työskentelynsä päättyy tai toimeentulonsa heikentyy koronavirusepidemian vuoksi

SAK sivuilla lisää

 


 

 

SAK on tähän muistioon koonneet työsuojeluvaltuutetuille ja muille työsuojeluyhteistoiminnan henkilöstöedustajille muistilistan koronatartuntojen ennaltaehkäisystä ja turvallisuustoimenpiteistä työpaikoilla. Käytä listaa yhteistyössä työnantajasi kanssa, kun varmistatte oman työpaikkanne työsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä.

Koronapandemian aikana monet asiantuntijatahot ovat tehneet seikkaperäisiä ja toimialakohtaisia ohjeistuksia työturvallisuuden takaamiseksi. Nämä ohjeistukset on listattu muistion loppuun ja myös niihin kannattaa perehtyä huolella.

LINKKI SIVUSTOON

 


 

Tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista työhön

Olemme koonneet kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksista työntekijöiden oikeuksiin, työsuhteen ehtoihin ja työpaikkojen arkeen. Löydät näiden sivujen kautta myös linkkejä viranomaistietoon ja ammattiliittojen ohjeistuksiin. Sivuja päivitetään sitä mukaa, kun uusia tietoja saadaan. LINKKI

 

 

 

 

Sähköliiton hallitus hyväksyi ns. koronapöytäkirjoja ‒ taustalla heikentynyt talous

Ajankohtaista 26.3.2020

 

Sähköliiton hallitus on tänään hyväksynyt viisi ns. koronapöytäkirjaa. Termillä tarkoitetaan työehtosopimuksen lisäpöytäkirjaa, jolla työntekijä- ja työnantajaliitot liitot sopivat väliaikaisista muutoksista yhteistoimintalain neuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoihin.

Hallituksen hyväksymät pöytäkirjat koskevat sähköistys- ja sähköasennusalan, energia-ICT-verkostoalan, huolto- ja kunnossapitoalan, mekaanisen metsäteollisuuden sekä paperi- ja puumassateollisuuden työehtosopimuksia. Energia-ICT-verkostoalaa koskeva pöytäkirja on vain Sähköliiton hyväksymä.

Pöytäkirjat perustuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen yhdessä sopimiin työehtosopimusten muutoksiin, joiden taustalla on koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne ja taloustilanteen äkillinen heikkeneminen. Sopijat ovat palkansaajia edustavat SAK, STTK ja Akava sekä työnantajapuolta edustavat Kuntatyönantajat KT ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Keskusjärjestöjen sopimien muutosten mukaan yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaika sekä lomautusilmoitusaika lyhenevät kumpikin viiteen päivään.

Päivitämme valmiit pöytäkirjat tämän uutisen liitteiksi ja kunkin sopimusalan alle Työehtosopimukset-osioon.

 

Lisäpöytäkirja, sähköistys- ja sähköasennusala

Lisäpöytäkirja, huolto- ja kunnossapitoala

 


 

 

 

Koronavirusepidemian vaikutukset työsuhteissa

 

 

Koronavirus leviää voimakkaasti Suomessa, ja on vain ajan kysymys, milloin Suomikin todetaan epidemia-alueeksi. Annamme tässä ohjeita erityisesti palkanmaksuun liittyviin kysymyksiin, jos työntekijä sairastuu, hänet määrätään karanteeniin tai työnteko estyy muiden kuin oman työnantajan toimien johdosta.

Tilanne on poikkeuksellinen, ja tämän vuoksi palkanmaksuun liittyviin kysymyksiin voi tulla ristiriitaisia ohjeita. Sähköliiton ohjeet perustuvat työsopimuslain periaatteisiin ja Kelan ohjeistukseen tartuntatautilain pohjalta.

LINKKI SÄHKÖLIITON OHJEISTUKSEEN

 

 

Lomautus koronan takia? Toimi näin

Ajankohtaista

13.3.2020

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on laatinut hyvän ohjeistuksen siitä, miten toimia, jos joutuu lomautetuksi koronavirustilanteen takia.

Tärkeintä on ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä. Tämän jälkeen voit hakea ansiopäivärahaa Sähköalojen työttömyyskassan sähköisessä asiointipalvelussa.

Katso koko ohjeistus täältä.

Sähköliitto

 

 

Luottamushenkilöseminaarimme ja jäsenristeilymme perutaan

 

Jäsenuutiset

13.3.2020

Huhtikuun lopulle ajoitetut Sähköliiton perinteiset luottamushenkilöseminaari ja jäsenristeily perutaan koronavirustilanteen takia.

Seminaari oli määrä järjestää perjantaista lauantaihin 24.–25. huhtikuuta, ja jäsenristeilyn ajankohta oli lauantaista sunnuntaihin 25.–26. huhtikuuta.

Tiedotamme mahdollisimman pian, miten vastuullinen matkanjärjestäjä CWT Meetings & Events ohjeistaa risteilynsä jo mahdollisesti maksaneita.

 

 

 


 

 

 

Sähköliiton lomapaikat

Varaa vuoden 2019 lomasi nyt tästä.

Muista osaston lomatuki

 

Sähköliiton lomapaikka Kaarniemi esittelyssä

 

 

 


 

SÄHKÖLIITTO

 

Vaalit-osio on avattu

 

Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston vaalivuosi on käynnistynyt, ja Sähköliiton nettisivuilla  on nyt avattu Vaalit-osio. Osion sisältö päivittyy pitkin vuotta.

 

Posti- ja nettiäänestys alkaa 7.9.2020. Paperinen äänestyslippu kannattaa postittaa palautuskirjekuoressa viimeistään 20.9.2020, että se varmasti ehtii perille ennen postiäänestyksen päättymistä. Äänestys päättyy 30. syyskuuta kello 16.00.

 

Ehdokkaat vaaleissa löytyy tästä.

 


 

Tilaa tekstarilla jäsenkalenteri ja eläkeläisten Vasama!

Sähköliiton sopimusalajäsenten kalenteri ja eläkeläisjäsenten Vasama vuodeksi 2021 ovat jälleen tilattavissa, kätevästi tekstarilla.

Jäsenkalenteri on tarkoitettu vain sopimusalajäsenille, eivätkä oppilas- tai eläkeläisjäsenet voi tilata sitä.

Eläkeläisjäsenet saavat Vasama-lehden maksutta, mutta heidän tulee tilata se vuodeksi kerrallaan. Sopimusalajäsenet saavat lehden automaattisest, eikä heidän tarvitse tilata sitä erikseen. Oppilasjäsenille lähetetään tekstarikysely, johon vastaamalla lehden voi tilata.

Lisätietoa ja ohjeet tästä

 

 

6 kysymystä & vastausta: Korona ja työehdot

Koronavirus on syksyn lähestyessä alkanut taas levitä Suomessa. Tässä ohjeistuksessa on yleisimpiä koronaa ja työehtoja koskevia kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Lue lisää tästä

SAK budjettiriihestä: Työttömien palvelut turvaavat työllisyyden palautumisen 

Hallituksen tärkein tehtävä on nyt hillitä epidemiaa ja samalla turvata talouden ja työllisyyden suotuisa kehitys. Valtion nopea velkaantuminen on vastuullinen ja taloudellisesti perusteltu reaktio koronakriisiin. Lisää tästä

KEILAILU ALKAA SYYSKUUSSA

Osasto 049:n eläkeläisten ja työttömien jaoston keilatunti Talin keilahallissa joka keskiviikko kello 16-17. Osoite on Huopalahdentie 28 Helsinki.  Yhteyshenkilönä on Kari Nurmi 0400 959 590

 


 

 

Osaston hallituksen kokoukset

 

14.01.2020

04.02.2020

03.03.2020

07.04.2020 kokous peruutettu

05.05.2020 Etäkokous Microsoft Teams ohjelman avulla työvaliokunta on kokouksen aikana osaston toimistolla

02.06.2020

 

01.09.2020 kokous alkaa kello 16.00 Myös MS Teams yhteydellä voi osallistua

 

06.10.2020

03.11.2020

Kokoukset alkavat kello 17.00 osaston toimistolla Hämeentie 58-60 C 57

 

Helsingin Sähköalantyöntekijät sääntömääräinen kevätkokous

tiistaina 01.09.2020 klo 18 osaston toimistolla, Hämeentie 58–60 C 57, 00500 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset asiat ja sääntömuutosasia. Tervetuloa! – Hallitus

 

Syyskokous ajakohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

 


 

 Kaarniemi avautuu heinäkuussa!

Sähköliittolaisten oma lomapaikka Kotkan Kaarniemi aukeaa lomailijoille jälleen heinäkuussa! Kaarniemen mökit, huoneistot ja vaunupaikat suljettiin koronatilanteen takia maaliskuun lopulla.

Lomailijoiden pitää kuitenkin noudattaa valtiovallan suosittelemia varotoimia tartuntariskin minimoimiseksi. Pandemiatilanteen edellyttämistä toimista tulee ohjeistus paikan päälle.

Lomapäiviä ja -viikkoja pääset varaamaan mökki- ja huoneistokohtaisesti sähköisestä varausjärjestelmästä Omat lomapaikat, joissa viihtyy -osiossa.

 

 

Tartuntatautipäiväraha ja koulujen lähiopetuksen lopettaminen

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi tehdä töitä. Koulujen lähiopetuksen lopettaminen ei ole edellä oleva määräys ja siksi koulujen lähiopetuksen lopettaminen ei anna oikeutta Kelan tartuntatautipäivärahaan. Tilanne muuttuu jos lapsi sairastuu tartuntatautiin ja on sairauden johdosta määrätty karanteeniin tai eristykseen. LINKKI

 


 

Yhteistoimintaopas

Tämä on Ammattiliitto Pro:n, SAK:n ja sen jäsenliittojen laatima yhteistoimintalakia käsittelevä verkko-opas.

Se on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteistoimintalaista ja sen tulkinnasta.

Yhteistoimintalain tarkoituksena on edistää yrityksen ja sen työntekijöiden yhteistoimintaa. Laki luo edellytykset todelliselle vuoropuhelulle työpaikoilla. Yhteistoimintaopas

 


 

TES 005
TES 005

 

Osasto kouluttaa

Seuraavat osaston omat kurssit järjestetään työhuonekuntien ja jäsenten halutessa.

Ilmoittaudu osasto sähköpostiin toimisto@osasto049.fi

 

Helsingin Sähköalantyöntekijät Ry uusi osoite on Hämeentie 58-60 C 57  2 krs. 00500 Helsinki.

 

Parhaiten paikalle pääsee julkisella kulkuvälineellä. Samassa kortelissa on sisäänkäynti Sörnäisten metroasemalle. Raitiovaunulinjat 1,6,7,8 ja parikymmentä bussilinjaa kulkee myös osaston toimiston ohitse. Parkkipaikkoja kannattaa etsiä Kinaporinkadulta tai Aleksis Kiven kadulta .

 

 

OSASTO 049 TYÖMAAVALVONTA

Osasto 049 tekee aktiivista työmaavalvontaa. Voit pyytää meidät työmaallesi, jos tarvitset tietoa ja opastus esim. työehtosopimuksesta, työehdoista ja muista työhön liittyvistä asioista. Sen voi tehdä myös nimettömänä tai voit lisätä yhteystiedot lomakkeelle. Ilmoituslomake löytyy TÄSTÄ

OSASTO 049 TUKEE JÄSENTEN LOMAILUA
 LISÄTIETOA TÄSTÄ

OSASTO 049 TUKEE OSASTON JÄENIEN KOULUTUSTA. LISÄTIETOA TÄSTÄ

At work in Finland