Lakkokevät 2018

Osaston toedotustilaisuus Kirjantalolla 10.4.2018.
Liittosihteeri Hannu Luukkonen puhuu Kirjantalolla .