SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2022 – 31.3.2024 PALKKATAULUKOIDEN, LISIEN JA HENKILÖSTÖN ERILLISKORVAUSTEN EUROMÄÄRÄT 1.7.2022 – 31.3.2023  LINKKI

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus hyväksytty

8.4.202

Sähköliiton hallitus hyväksyi sähköistys- ja sähköasennusalalle saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Työehtosopimuksen työnantajapuolta edustavat järjestöt Palta ja STTA ovat myös hyväksyneet sen.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2022–31.3.2024. Palkkoja korotetaan 2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1. heinäkuuta 2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Urakkahinnoittelukerrointa, vapaasti hinnoiteltuja urakoita ja asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korotetaan 2 prosentin suuruisella korotuksella vastaavana ajankohtana. Myös pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavia korvauksia ja lisiä korotetaan 1. heinäkuuta tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta 2 prosentin suuruisella korotuksella.

Työehtosopimuksen 9 §:n mukainen korvauskeskituntiansio ajalle 1.4.2022–31.3.2023 on 2,1 prosenttia.

Lisätietoa tästä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2020 – 2022 

005 Sähköistys- ja sähköasennusalaUrakkatyö ja Aspa osio tästä