Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutetut

Osasto 049:n luottamus ja työsuojeluvaltuutettujen kokous osaston tiloissa Hämeentiellä 1.3.2019
Osaston luottamusmies Tuomas Paavola ja osaston luottamusmiesjaoston sihteeri Miia Heikkinen
Osaston luottamushenkilöitä kokouksessa 1.3.2019. Mukana myös oikealla Sähköliiton työehtoasiantuntija Jari Räsänen
Eduskuntavaalit lähestyvät. Muistakaa äänestää osaston jäsenet.