Helsingin Sähköalantyöntekijät ry on pääkaupunkiseudulla toimiva Sähköliiton osasto 049, jonka jäsenistö koostuu pääsääntöisesti sähköistysalan osaajista. Jäseniä meillä on n.3900. Maksavia sopimusalajäseniä on osastolla n.2200, eläkeläisiä n.600 ja opiskelijoita n.1100. 


Osasto toimii aktiivisesti jäsenistönsä parhaaksi edunvalvonnassa, valvoo työehtosopimusten noudattamista alueensa yrityksissä sekä kouluttaa jäsenistöä työehtosopimusten noudattamisessa, lainsäädännössä ja yhdistystoiminnassa. Järjestämistyö on tärkeä osa osaston toimintaa.  Urakkalaskentakurssit on tärkeä osa koulutusta.

Osasto järjestää myös vapaa-ajantoimintaa mm. urheilua ja kulttuuria.