Työsuojeluhallinnon muodostavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja niitä ohjaava sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Työsuojeluhallinto valvoo työelämän lainsäädännön noudattamista sekä työn terveyttä ja turvallisuutta.

 

 

Työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta.

Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

AVIn työsuojelun vastuualueilla on neljä tehtävää:

vastaavat asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta

selvittävät vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimivat niiden ehkäisemiseksi

suorittavat tuotevalvontaa

osallistuvat työrikosten käsittelyyn.

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Valvontaa toteutetaan pääasiassa työpaikoilla tehtävin tarkastuksin, muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt ja lausuntojen antaminen viranomaisille.

 

Työterveyslaitos

 

Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija.

 

 

 

 

Työturvallisuuskeskuksen tarkoituksena on parantaa työhyvinvointia kehittämällä työyhteisöjen toimintaa ja osapuolten yhteistyötä, edistämällä työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta sekä parantamalla esimiestyötä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Työturvallisuuskeskus

 

edistää työmarkkinajärjestöjen sekä työyhteisöjen osapuolten yhteistyötä

tuottaa ja välittää työyhteisöjen kehittämisessä tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla, tiedottamalla sekä kehitys- ja tietopalveluilla

ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä

osallistuu yhteistyöhön alalla toimivien yhteisöjen kanssa.