Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen jaos

Kysely paikallisesta sopimisesta !

Sopiminen työajoista
Sopiminen matkakorvauksista
Sopiminen palkoista tai muista korvauksista
Sopiminen muista asioista