Toiminta

Osaston toimintaa säätelee yhdistyksen omat säännöt ja yhdistyslaki.

Syyskokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio ohjaa toimintaa osaston päivittäisessä toiminnassa.