Sähköturvallisuus

Sähköalojen työsuojeluohjeet


Työturvallisuuskeskuksen sähköalojen työalatoimikunnan julkaisemissa työsuojeluohjeissa käsitellään suppeassa muodossa tyypillisiä sähköalojen töissä esille tulevia työsuojelukysymyksiä. Sähköalojen monipuolisista työtehtävistä johtuen kaikkia eri töissä esiintyviä vaaratekijöitä ei ole ollut mahdollista käsitellä.

Ohjeet ttk:n sivuilta tässäSähköturvallisuuteen liittyvät säädökset ja standardit

TTY:n ylläpitämä luettelo sähköturvallisuuteen liityvät säädökset ja standardit.


Yleistä sähkötyöturvallisuudesta


Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uudistui

Sähköala.fi Standardin uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa. Uudistuksessa on pyritty entistä enemmän työn tekoa helpottavaan ja tehtäväalueita selkeyttävään ohjeistoon.


Jännitetyö

TTY jännitetyö sivu

Jännitetyössä noudatettava kansallinen liite Y on uudistettu, TTY sivu on vanhojen säädöksien mukainen.


JT työkalut ja varusteet

Suojalaite

Sähkötapaturmat
Ammattilaisten sähkötapaturmien seuraukset
Sähkötyötapaturmien välittömät syytekijät

S10-12 Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit

TUKES:n sivulla kattava luettelo laista, asetuksista ja määräyksistä

Rakennusalan sähköistysopas

Sähköinfo Oy:n  tekemä opas rakennustyömaan eri tahoja varten, jossa avataan sähkö- ja teleasennusten prosessit ja työskentelyn kriittiset pisteet sekä niiden ratkaisut.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää sähkön käytön turvallisuutta ja luotettavuutta, sähköisiä energiatehokkuusratkaisuja sekä älykästä sähkön käyttöä keräämällä, tuottamalla ja jakamalla tietoa.

 

Sesko

SESKO on maamme sähköteknisen alan standardointijärjestö. Sääntöjensä mukaan SESKO osallistuu alansa kansainväliseen (IEC) ja eurooppalaiseen (CENELEC) yhteistyöhön maamme edustajana sekä saattaa tämän työn tulokset kansallisiksi SFS-standardeiksi. Lisäksi SESKO osallistuu eräisiin sertifiointijärjestelmiin.