Tes neuvottelut

Puheenjohtajan kommentti: Ratkaisu äärimmäisessä paineessa

9.11.2017

Miksi ei omaa työehtosopimusta teknologiateollisuuteen?

 

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto laajensivat välisensä Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalan koskemaan myös jäsenyrityksissä tehtävät sähköalan työt. Tämän lisäksi sopimuksen sisällytettiin rinnakkaissopimuskielto.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Sähköliiton teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimusta (punainen kirja) ei voitu sopia, koska se olisi vastoin rinnakkaissopimuskieltoa ja työehtosopimuslakia. Lain rikkomisesta tuomitaan hyvityssakkoon, ja siitä voi myös seurata merkittäviä vahingonkorvausvaateita. Tällä tavoin Sähköliitolta sulkeutui täysin mahdollisuus saada jatkoa punaiselle kirjalle.

 

Pääluottamusmiehistä yhteyshenkilöitä

 

Valtakunnansovittelijan johdolla käydyissä sovitteluissa Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välillä ratkaistiin ja sovittiin, että sähköalan pääluottamusmiehistä tulee jatkossa yhteyshenkilöitä. Sähköliiton jäsenet teknologiateollisuuden työpaikoilla olisivat jääneet ilman minkäänlaista edustajaa, ellei tätä ratkaisua olisi tehty. Yhteyshenkilöjärjestelyn kautta varmistamme osaltamme sähköalan työntekijöiden työehdot, ansiotason ja edustuksellisuuden. Työehdot ja ansiotaso eivät siis tule heikkenemään tämän muutoksen myötä. Työehtosopimuksen väri muuttui vihreäksi, mutta sisältö ei muuttunut.

Sähköalan työntekijöiden edunvalvonta perustuu jatkossa yhteyshenkilön ja työpaikan pääluottamusmiehen yhteistyöhön sekä Sähköliiton ja Teollisuusliiton yhteystyöhön. Luonnollisesti teemme yhteistyötä myös Teknologiateollisuuden kanssa.

Yhteyshenkilöllä on samantasoinen työsuhdeturva kuin pääluottamusmiehellä oli. Hän saa tehtäviensä hoitamiseen työstä vapautusta sekä tarvittavat tiedot, kuten sai pääluottamusmieskin.

Sopimuksessa sovittiin lisäksi ay-jäsenmaksujen perinnästä ja Sähköliiton jäsenten oikeudesta osallistua liiton hallinnon kokouksiin. Lisäksi sovittiin selvitettäväksi erimielisyysasioiden käsittelyjärjestys. Sähköalan yhteyshenkilöllä on kuitenkin oma tärkeä roolinsa erimielisyysasioiden käsittelyssä, paikallisissa palkkaratkaisuissa ja paikallisessa sopimisessa.

Uusi työehtosopimus

Teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelevien sopimusalan (013) liiton jäsenten työsuhteissa sovelletaan jatkossa Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Kyseinen työehtosopimus sähköalan töitä koskevan erillispöytäkirjan kanssa on täysin sama kuin aiempi punainen kirja pois lukien sähköalan pääluottamusmiestä koskeva teksti. Yhteyshenkilöjärjestely on sovittu valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen ja liittojen (Sähköliitto, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto) sovintoehdotusta täydentävällä sopimuksella, joka ei ole työehtosopimuksessa. Teknologiateollisuus ilmoitti valtakunnansovittelijan toimistolla huolehtivansa siitä, että jäsenyritykset noudattavat tehtyä sopimusta.

 

Uusi työehtosopimus

 

Teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelevien sopimusalan (013) liiton jäsenten työsuhteissa sovelletaan jatkossa Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Kyseinen työehtosopimus sähköalan töitä koskevan erillispöytäkirjan kanssa on täysin sama kuin aiempi punainen kirja pois lukien sähköalan pääluottamusmiestä koskeva teksti. Yhteyshenkilöjärjestely on sovittu valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen ja liittojen (Sähköliitto, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto) sovintoehdotusta täydentävällä sopimuksella, joka ei ole työehtosopimuksessa. Teknologiateollisuus ilmoitti valtakunnansovittelijan toimistolla huolehtivansa siitä, että jäsenyritykset noudattavat tehtyä sopimusta.

 

Keitä tämä muutos koskee?

 

Valtakunnansovittelijan johdolla tehty sopimus koskee siis vain teknologiateollisuuden sopimusalalla (013) työskenteleviä Sähköliiton jäseniä, joiden työsuhteen ehdot määräytyivät aiemmin teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen perustella.

 

Keitä tämä muutos ei koske?

 

Edellä mainittu järjestely ei koske energia-, ICT- ja verkostoalan, sähköistys- ja sähköasennusalan, huolto- ja kunnossapitoalan, paperi- ja puumassateollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden, kemian- ja kumiteollisuuden, puolustusministeriön, rakennustuoteteollisuuden, elintarviketeollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden ja RAY:n työehtosopimusten piirissä olevia Sähköliiton jäseniä.

 

Päätöksenteko asiassa

 

Teollisuuden ja erityisalojen johtokunta esitti tehtyä sopimusta yksimielisesti hallituksen hyväksyttäväksi, ja hallitus niin ikään hyväksyi sopimuksen yksimielisesti.

 

Kiitokset jäsenille

 

Sähköliitto kiittää jäseniään uhrautuvasta ja yhteisöllisestä toiminnasta työehtojen puolustamisessa. Ilman toteutettuja toimia olisimme jääneet täysin ilman vaikuttamismahdollisuuksia teknologiateollisuudessa työskentelevien jäsentemme työ- ja muihin ehtoihin.

Kirjoitus Sähköliiton sivulla

 

Vastaukset sähköalan riidan sovintoehdotukseen annetaan 7.11.2017 klo 19

 

6.11.2017 19.08
Uutinen

 

Sähköliitto ja Teknologiateollisuus ovat saaneet edelleen lisäaikaa vastausten antamiseen.

Sähköalojen ammattilitto ry ja Tekenologiateollisuus ry antavat vastauksensa sähköalan työriidan sovintoehdotukseen tiistaina 7.11.2017 klo 19 valtakunnansovittelijan toimistolla. Sovinnon syntymiseen vaaditaan myös Teollisuusliitto ry:n hyväksyntä. Mahdollisen ratkaisun sisällöstä ei kerrota julkisuuteen ennen vastausten antamista.

Sähköliitto aloitti 1.11.2017 työnseisauksen osassa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä. Lakko päättyy 8.11.2017 klo 6. Lisäksi meneillään on Energia-ICT-Verkostoalaa koskeva ylityökielto.

 

Valtakunnansovittelijan toimisto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sähköalan lakko ei laajene: työtaistelut 10.11.2017 - 27.11.2017 on peruutettu

 

5.11.2017 22.15
Uutinen

 

Sopua työriitaan haetaan vielä. Osapuolet vastaavat valtakunnansovittelijan sovintoehdotukseen maanantaina 6.11.2017 iltapäivällä.

Sähköalojen ammattiliitto ry (Sähköliitto) ja Teknologiateollisuus ry ovat sopineet, että Sähköliiton 10.11.2017 klo 6 alkavaksi ilmoittamat työtaistelutoimet sekä kaikki niiden tukitoimet peruutetaan. Lakko olisi tuolloin laajentunut koskemaan kaikkia Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä.

Meneillään on yhä Sähköliiton keskeisissä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä 1.11.2017 aloittama työnseisaus, joka on ilmoitettu päättyväksi 8.11.2017 klo 6. Käynnissä on myös Energia-ICT-Verkostoalaa, Sähköistys- ja sähköasennusalaa koskeva ylityökielto.

Työriitaan ei ole vielä löytynyt sopua. Valtakunnansovittelija Minna Helle antoi osapuolille sovintoehdotuksen myöhään lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Osapuolten oli määrä vastata ehdotukseen sunnuntaina 5.11.2017 klo 19. Sovittelija antoi kuitenkin osapuolille lisäaikaa vastausten antamiseen. Vastaukset annetaan maanantaina 6.11.2017 loppuiltapäivästä. Tarkempaa kellonaikaa ei ole vielä sovittu.

Linkki valtakunnansovittelijan sivulle

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avoin kirje Teollisuusliitto ry:n hallinnon edustajille

Sähköliiton edustajiston puheenjohtaja Jari Räsänen

 

Hyvä Teollisuusliiton hallinnon edustaja

Haluan varmistaa, että olette tietoinen Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteisestä pyrkimyksestä Sähköliiton hajottamiseksi. Asia on jo saanut käsittämättömät mittasuhteet ja on oletettavaa, ettei ainakaan kaikki teistä ole tietoisia tilanteen yksityiskohdista. Useista lähteistä ilmi tullut yhteistyö Sähköliittoa vastaan ei voi olla kaikkien hyväksymä tapa toimia. On aivan käsittämätöntä, että toinen ammattiliitto ryhtyy salassa taustalla sopimaan toisen liiton 2500 jäsenelle työehtoja. Samalla pyritään tuhoamaan nykyinen Sähköliiton yleissitova työehtosopimus ja 50 vuotta kestänyt asema teollisuudessa.

Sähköliitto on ammattikuntaliitto, joka edustaa noin 34 000 sähköalantyöntekijää. Nyt hyökkäyksen kohteena olevan Teknologiateollisuuden sähköalan sopimuksen lisäksi, tehdään Sähköliiton suurimmalla sopimusalalla lähes kaikki teollisuuden investointien sähköasennustyöt ja merkittävä osa huolto- ja kunnossapitotöistä. Lisäksi Sähköliiton toiseksi suurimmalla sopimusalalla on keskeinen asema teollisuuden sähköntuotannossa. On selvää, että Teknologiateollisuus haluaa ulottaa lonkeronsa Teknologiateollisuuden sähköalan sopimuksen lisäksi myös muiden sopimusalojemme ympärille.

Sähköliitto on historiansa aikana ollut vastaavissa tilanteissa lukuisia kertoja. Sähköliitto ei tule nytkään taipumaan painostuksen alla. Jos asiaan ei pikaisesti löydy järkeä, niin mielestäni Sähköliitolle ei jää muuta mahdollisuutta kuin massiiviset työtaistelutoimenpiteet ja asian julkisuus, josta ei seuraa ay-liikkeelle mitään hyvää. Jos asiasta haluaa jotain hyvää löytää, niin Sähköliitto ei ole vuosiin ollut näin yhtenäinen ja valmis taistelemaan. Daavid on valmis kohtaamaan Goljatin, jälleen.

 

Teknologiateollisuus tarkoituksella vääristelee julkisessa ja myös pelkästään jäsenyrityksilleen suunnatussa tiedotuksessaan sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden määrää väittäen sen olevan noin tuhat. Teknologiateollisuudella on kuitenkin hyvin tiedossa, että keväällä yleissitovuuslautakunnalle toimitetun yksityiskohtaisen tiedon mukaan alalla toimii noin 2500 Sähköliiton jäsentä.

Eri lähteistä varmistettujen tietojen mukaan Sähköliiton luottamusmiesjärjestelmä on tarkoitus romuttaa ja altistaa luottamusmiehet välittömän irtisanomisuhan alle 1.11.2017 alkaen. Samalla hetkellä myös kaikki sähköalan pääluottamusmiesten tekemät paikalliset sopimukset katsotaan raukeaviksi. Järjestäytymättömät työnantajat mukaan lukien, on sopimusalalla noin 50 sähköalan pääluottamusmiestä.

Teknologiateollisuus esittää valheellisia väitteitä julkisessa ja myös pelkästään jäsenyrityksilleen suunnatussa tiedotuksessaan siitä, että sähköalan työntekijöiden työehdoissa ei tapahtuisi muutosta siirryttäessä Teollisuusliiton työehtosopimukseen. Sähkötyöntekijöiden työehdot tulisivat väistämättä heikkenemään, olisi naiivia väittää muuta. Sähköliiton työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän teksteissä on selkeä ero verrattuna Teollisuusliiton työehtosopimukseen, joka vaikuttaa merkittävästi palkkatasoon.

Teknologiateollisuus myös uhkailee suoraan jäsenyrityksiään Teollisuusliiton vastatoimilla, jos Sähköliitolle tehdään myönnytyksiä. Siitä on helppo päätellä, kuinka tiiviisti Teollisuusliitto on Teknologiateollisuuden kanssa liitossa Sähköliittoa vastaan.

 

Uuden Teollisuusliiton syntymisen yhteydessä on korostettu, että nyt ay-liike on valmis uudistumaan ja miettimään omia toimintatapojaan. Korostettiin myös, että liittojen yhteispeli tulee jatkossa yhä tärkeämmäksi. Tämäkö on sitä uudistumista? Tarkoitettiinko liittojen yhteistyöllä Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteistyötä? 6/17 SAK:n edustajiston kokous käsitteli tätä samaa asiaa ja päätti yksimielisesti, että tes- rajariidat sovitaan ko. liittojen kesken, ei työnantaja järjestöjen kanssa muita SAK- laisia liittoja vastaan. Tällaisilla toimintatavoilla ay-liikettä ohjataan synkälle polulle, josta on vaikea kääntyä takaisin.

Ammattiliittojen ei tulisi käydä kamppailua keskenään, vaan toimia yhteisenä rintamana kaikkien palkansaajien etujen puolesta. Siinä rintamassa ei ole merkitystä onko liitto suuri vai pieni, kun kaikilla on oma merkityksensä kokonaisuudessa. Sähköliitto on ollut koko ajan avoin kaikelle yhteistyölle kaikkien ammattiliittojen kanssa, myös Teollisuusliiton. Vallitsevassa oikeiston ohjaamassa yhteiskunnallisessa järjestyksessä ay-liikkeen ei tulisi ryhtyä avoimeen taisteluun toisiaan vastaan, vaan järjestäytyä yhdessä vastavoimaksi työnantajia ja oikeistohallitusta vastaan. Vielä ei ole myöhäistä löytää sekä Sähköliitolle että Teollisuusliitolle yhteistä linjaa tilanteeseen.

Toivottavasti ette kuitenkaan ole myymässä meitä vastineeksi matillisista palkankorotuksista.

Voitte vapaasti jakaa tätä viestiä eteenpäin.

 

Yhteistyöterveisin

Jari Räsänen

Edustajiston puheenjohtaja

Sähköalojen ammattiliitto ry

Sähköliitto ja Teknologiateollisuus pääsivät sopuun

Sähköliiton hallitus on tänään hyväksynyt valtakunnansovittelija Minna Helteen tekemän sovintoehdotuksen ja sitä täydentävän Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisen sopimuksen teknologiateollisuuden sähköasentajia koskevan työriidan ratkaisemiseksi. Jo aiemmin Sähköliitto perui 10. marraskuuta alkavaksi ilmoitetut uudet työtaistelu- ja tukitoimet saadakseen aikaan rakentavan neuvotteluilmapiirin. Teollisuuden sähköasentajien lakko tukilakkoineen päättyy huomenna keskiviikkoaamuna kello 6. Ylityökiellot puolestaan päättyivät välittömästi.

‒ Menetimme oman työehtosopimuksen, ja tilalle tuli yhteyshenkilöjärjestely työpaikoille, joilla on toiminut sähköalan pääluottamusmies. Järjestelyllä turvaamme osaltamme sähköasentajien työehdot ja ansiotason sekä edustuksellisuuden työpaikoilla. Käymme Teollisuusliiton kanssa neuvotteluja tulevaisuuden järjestelyistä, koska nyt sovittu järjestely on voimassa 31. lokakuuta 2019 saakka. Merkittävänä asiana pidän myös Teknologiateollisuuden valtakunnansovittelijalla antamaa vakuutusta siitä, että Sähköliiton suurimpien sopimusalojen työehtosopimukset jätetään rauhaan, sanoo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

Sähköliitto ei saanut omaa työehtosopimusta teollisuuden sähköasentajille, koska Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto olivat sopineet rinnakkaissopimuskiellosta ja sisällyttäneet sähköasentajien työehdot keskinäiseen työehtosopimukseensa.

Teollisuuden sähköasentajien työsuhteissa sovelletaan jatkossa Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välistä työehtosopimusta. Sähköliiton pääluottamusmiesten nimike työpaikoilla muuttuu yhteyshenkilöksi. Sähköasentajien edunvalvonta perustuu jatkossa sähköalan yhteyshenkilön ja työpaikan pääluottamusmiehen yhteistyöhön työpaikoilla sekä Sähköliiton ja Teollisuusliiton yhteistyöhön liittotasolla.

Sähköliiton hallinto käsittelee sovintoesitystä

5.11.2017

Sähköliiton hallinto käsittelee valtakunnansovittelijan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä antamaa sovintoesitystä Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimusriitaan. Teollisuus- ja erityisalojen johtokunta käsittelee sovintoesitystä klo 11.00 alkavassa kokouksessa. Sähköliiton hallitus kokoontuu käsittelemään sovintoesitystä klo 16.00. Osapuolet antavat vastauksensa valtakunnansovittelijalle klo 19.00.

Sähköliitto päätti mahdollisen työtaistelun jatkotoimista

26.10.2017

Sähköliitto on jättänyt tänään valtakunnansovittelijalle seuraavan työtaisteluvaroituksen Teknologiateollisuus ry:lle. Sähköliiton hallituksen päätöksellä seuraava työtaistelu alkaisi perjantaina 10.11.2017 kello 6.00 ja päättyisi maanantaina 27.11.2017 kello 6.00. Sen piirissä olisivat nyt kaikki Teknologiateollisuuden sopimusalalla työskentelevät lähes 2 500 Sähköliiton jäsentä, ja tukitoimena siihen liitettäisiin paperi- ja mekaanisessa metsäteollisuudessa tehtävät sähköalan työt. Aloilla työskentelee noin 700 sähköalan työntekijää.

Työtaistelu olisi jatkoa keskiviikkona 1.11.2017 kello 6.00 mahdollisesti alkavalle lakolle, joka päättyisi keskiviikkona 8.11.2017 kello 6.00. Siinä olisi mukana noin tuhat sähköliittolaista, jotka työskentelevät Suomen viennin kannalta merkittävissä 15 yrityksessä. Lisäksi koko Teknologiateollisuuden sopimusalaa koskee jo aiemmin ilmoitettu ylityökielto.

 

Sähköliiton hallitus päätti myös tukityötaistelutoimista. Mikäli Sähköliitto ja Teknologiateollisuus eivät pääse sopimukseen, 1.11.2017 työtaistelun piiriin liitetään tukitoimenpiteenä näissä 15 yrityksessä ulkopuolisten järjestäytyneiden urakoitsijoiden toimesta tehtävät sähköalan investointi- ja huolto- sekä kunnossapitotyöt, joissa normaalisitovuuden kautta noudatetaan sähköistys- ja sähköasennusalan, energia-, ICT- ja verkostoalan sekä huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimuksia. Tämän tukitoimenpiteen myötä työtaisteluun liittyy useita satoja Sähköliiton jäseniä.

 

Lisäksi hallitus päätti tukitoimenpiteenä ylityökiellosta sähköistys- ja sähköasennusalalle sekä energia-, ICT- ja verkostoalalle. Ylityökielto alkaa ja päättyy samanaikaisesti kuin jo aiemmin ilmoitettu työtaistelu, eli 1.‒8.11.2017. Ylityökiellon piiriin tulee noin 15 000 Sähköliiton jäsentä.

Lisää Sähköliiton sivuila tästä

Sähköliitto antoi työtaisteluvaroituksen Teknologiateollisuudelle

Sähköliiton hallitus päätti kokouksessaan 17.10.2017 jättää työtaisteluvaroituksen Teknologiateollisuus ry:lle. Työnantajaliitto Teknologiateollisuus ei ole Sähköliiton toistuvista neuvottelupyynnöistä huolimatta suostunut neuvottelemaan tai ylipäätään ilmoittamaan, aikooko se neuvotella Sähköliiton kanssa Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden yleissitovan työehtosopimuksen jatkamisesta. Voimassa oleva työehtosopimus päättyy 31.10.2017.

 

Työehtosopimuksen puolustamista koskeva työtaistelu alkaa keskiviikkona 1.11.2017 kello 6.00 ja päättyy keskiviikkona 8.11.2017 kello 6.00. Työtaistelu-uhka koskee noin tuhatta sähköliittolaista, jotka työskentelevät seuraavissa, Suomen viennin kannalta merkittävissä yrityksissä: Arctech Helsinki Shipyard Oy, Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy, Caverion Suomi Oy, Konecranes Oyj, Konecranes Finland Oy, Konecranes Global Oy, KONE Hissit Oy, Meyer Turku Oy, Otis Oy, Outokumpu Chrome Oy, Outokumpu Stainless Oy, Ovako Imatra Oy Ab, Pyhäsalmi Mine Oy, Schindler Oy, SSAB Europe Oy ja Valmet Automotive Oy.

Lisää Sähköliiton sivuilta tästä

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sähköistysalan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos

13.2.2015

Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n hallitus on hyväksynyt 12.2. pidetyssä kokouksessaan sähköistysalan työehtosopimusta 2015–2017 koskevan neuvottelutuloksen.

Sähköistysalan johtokunta hyväksyi neuvottelutuloksen omassa kokouksessaan 10.2. ja suosittaa Sähköliiton hallitukselle neuvottelutuloksen hyväksymistä uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos tulee voimaan uudeksi työehtosopimukseksi jos Sähköliiton hallitus sen hyväksyy.

Koska neuvottelutuloksen ajankohta on hyvin lähellä sopimuksen voimaantuloajankohtaa, osapuolet ovat päättäneet julkistaa neuvottelutuloksen.

Neuvottelutulos ei ole vielä tässä vaiheessa sitova työehtosopimus.

 

http://www.sahkoliitto.fi/@Bin/1225245/S%C3%A4hk%C3%B6istysala%20neuvottelutulos%202015%20-%202017.pdf

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Sähköliiton ja Paltan työehtosopimus hyväksytty

 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n hallinto on tänään hyväksynyt Sähköliiton ja PALTA:n 16.12. saavuttaman neuvottelutuloksen uudeksi Sähköasennusalan työehtosopimukseksi. Sähköliiton hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 17.12.

Työsulku peruutettu - sähköistystyöt jatkuvat normaalisti

 

Sähköliitto ja Sähkötekniset työnantajat STTA ovat tänään sopineet työehtosopimusneuvottelujen jatkamisesta työrauhan vallitessa.

Sopimus merkitsee sitä, että kaikki työtaistelutoimenpiteet sähköistysalalla on peruttu. STTA:n asettama työsulku on peruttu. Sähköliiton asettama ylityökielto on kumottu.

Työrauhan palauttaminen alalle tarkoittaa sitä, että kaikki työtaistelutoimenpiteet tai niillä uhkaaminen on työehtosopimuslain nojalla kielletty.

Osapuolet jatkavat neuvotteluja loppiaisen jälkeen.

 

___________________________________________________

 

 

Sähköliiton neuvottelukunta kävi valtakunnansovittelijalla

 

Sähköliiton neuvottelukunta oli 16.12. kello 19:stä lähtien valtakunnansovittelijan toimistossa neuvottelemassa sähköistysalaa uhkaavasta työsulusta.

Valtakunnansovittelijan johdolla Sähköliitto ja STTA sopivat jatkavansa neuvotteluja keskiviikkoaamuna kello 9.00.

Osapuolet tapaavat keskiviikkona 17.12. kello 20.00 valtakunnansovittelijan toimistossa esitelläkseen neuvottelujen tulokset.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sähköasennusalalle uusi työehtosopimus

Sähköalojen ammattiliitto ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat tänään 16.12.2014 saavuttaneet neuvottelutuloksen uudesta talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksesta. Sähköliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen alan uudeksi työehtosopimukseksi.

Sopimusalalla neuvoteltiin koko ajan työrauhan vallitessa. Uusi työehtoehtosopimus astuu voimaan taannehtivasti edellisen sopimuskauden päättymisestä lukien 1.10.2014. Tekstimuutokset astuvat kuitenkin voimaan 16.12.2014.

Työehtosopimus on palkkaratkaisultaan keskusjärjestöjen välisen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.

Työehtosopimusratkaisun yhteydessä päätettiin useiden tekstikysymyksiä käsittelevien työryhmien perustamisesta. Työntekijöiden kannalta parannuksia sovittiin mm. nollatyösopimuksilla töitä tekevien työehtoihin, kokonaishintaurakan eli ns. köntän sopimista koskeviin ehtoihin ja urakkalaskelmien esittämisvelvollisuuteen. Työnantajapuoli sai mahdollisuuden sopia työntekijän kanssa takaisinottovelvollisuudesta luopumisesta ja alalla jo aikaisemmin erillisen sopimuksen perusteella voimassa olleen valtakunnallisen  työntarjoamisvelvollisuuden rajoittamisen koskemaan työntekijän omaa työhönottoaluetta ja työhönottopaikkaa.

Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksen nimeä yksinkertaistettiin ottamalla käyttöön uusi nimi, sähköasennusalan työehtosopimus.

Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan ehdot ovat perinteisesti olleet identtiset sähköistysalan työehtosopimuksen kanssa. Sähköistysalan työehtosopimuksen solmii Sähköliiton kanssa Sähkötekniset työnantajat STTA ry.

PALTA ei esittänyt neuvotteluissa Sähköliitolle sen kaltaisia vaatimuksia, joiden vuoksi STTA on asettanut työsulku-uhan. Tämä helpotti olennaisesti sopimukseen pääsemistä PALTA kanssa. STTA:n asettama, vain sen jäsenyrityksiä koskeva työsulku-uhka on edelleen voimassa.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sähköliiton hallitus harkitsee torstaina 18.12.2014 STTA:n jäsenyritysten työntekijöitä koskevan lakon aloittamista.

 

Sähköliiton hallitus harkitsee torstaina 18.12.2014 STTA:n jäsenyritysten työntekijöitä koskevan lakon aloittamista. Sopimusalan johtokunta esittää hallitukselle, että lakko ei kuitenkaan koskisi niitä STTA:n jäsenyrityksiä, jotka päättävät jättäytyä työsulun ulkopuolelle.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Työnantajien leirissä täysi sota

 

Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén sanoo STTA:n rikkoneen räikeästi työmarkkinapelisääntöjä, kun he kesken vapaaehtoisen sovittelun julistivat työsulun.

 

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/tyonantajien+leirissa+taysi+sota/201412712366

___________________________________________________________________________________

STTA levittää pääluottamusmiehille väärää tietoa neuvotteluista

Neuvottelut sähköistysalan työehtosopimuksesta ovat pysähdyksissä ja työnantajan asettama työsulku uhkaa alkaa 18.12. kello 6.00. STTA levittää virheellistä tietoa sulun syistä.

STTA yrittää julkisuudessa vierittää syyn työsulusta Sähköliiton niskoille. Se on kehottanut työnantajia esittelemään työntekijöilleen yksittäisiä, laajemmasta kokonaisuudesta irrotettuja neuvottelupapereita muka todisteena siitä, että Sähköliiton vaatimukset olisivat oikeuttaneet työsulun.


Tosiasiassa työnantajaliiton viimeisin ja siten voimassa oleva esitys Sähköliitolle pitää sisällään useita merkittäviä heikennyksiä voimassa olevaan työehtosopimukseen. Työnantajan käyttöön ottama taktiikka on valitettava ja mauton, mutta ei yllättävä.


Työsulku ei perustu Sähköliiton päätöksiin tai toimenpiteisiin, joten Sähköliitolla ei ole mahdollisuutta estää sulkua. Työsulku alkaa, jos Sähköliitto ei nöyrry STTA:n vaatimuksiin työehtosopimuksen heikentämisestä ja alistu muuttamaan työmaasopimusta koskevia määräyksiä. Työpaikkatasolla jokaisen luottamushenkilön ja työntekijän on syytä panostaa siihen, että oma työnantaja tekisi päätöksen jättäytymisestä työsulun ulkopuolelle. Liiton toimisto pitää selvänä, että jos Sähköliiton hallitus tulevaisuudessa päättäisi vastata STTA:n työsulkuun lakolla, se ei koskisi työsulun ulkopuolelle nyt jättäytyviä työnantajia.


STTA:n neuvottelutaktiikka on tuomittava ja hyvien käytäntöjen vastainen muidenkin kuin Sähköliiton mielestä. Kiinteistötyönantajat ry erotti työsulkupäätöksen vuoksi STTA:n omasta ja samalla Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenyydestä. Pääluottamusmiesten ja jäsenten on syytä muistuttaa tästä kylmästä tosiasiasta työnantajien edustajia.

 

_____________________________________________________________________________________

Caverion Suomi Oy ja ARE Oy on jo jättänyt eroilmoituksen STTA:n jäsenyydestä

Sähköliitto on päättänyt purkaa sähköistysalalle 5.11.2014 asetetun ylityökiellon järjestäytymättömiltä yrityksiltä ja niiltä Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n jäsenyrityksiltä, jotka eivät osallistu järjestön ajalle 18.12.2014–14.1.2015 asettamaan työsulkuun.

Päätöksellään Sähköliitto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osoittaa joulumieltä ja tarjota työtä työntekijöilleen. Yritykset voivat ylityökiellosta vapauduttuaan myös täyttää mahdolliset sitoumuksensa tilaajilleen joulunajan osalta.

Sähköliitto pitää Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n asettamaa työsulkua ajankohdaltaan ja mittakaavaltaan kohtuuttomana. Toteutuessaan työsulku aiheuttaisi työntekijöille ja yrityksille kohtuuttomia tappioita.

Luottamusmiehet viestittäkää yritystenne johtoa Sähköliiton joululahjasta.

 

 

 

 

 

 

STTA julisti sähköistysalalle työsulun

3.12.2014

Sähkötekniset työnantajat STTA antoi illansuussa keskiviikkona 3.12.2014 ennakkoilmoituksen työsulusta.

Työnantajaliitto STTA asettaa sopimusalan työsulkuun ajalle 18.12.2014 klo 6.00 – 14.1.2015 klo 6.00. Työsulun aikana työnantaja voi kieltää työntekijöitä tulemasta työpaikalle ja tekemästä työtä. Kyse siis ei ole lakosta, joka puolestaan on työntekijäpuolen työtaistelukeino.

Työnantajaliiton työsulkupäätöksestä huolimatta on jokaisen yksittäisen työnantajan harkittavissa, haluaako se noudattaa päätöstä vai tarjota asentajilleen työtä. Luottamusmiesten, tai jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä, yksittäisten työntekijöiden, on syytä varmistaa työnantajaltaan, aikooko se panna asentajat työsulkuun.

Vaikka Sähköliitto osasi odottaa työsulkuilmoitusta, sen ajoitus oli yllätys. Sähköliiton ja STTA:n neuvottelijat kokoontuivat tänään aamupäivällä valtakunnansovittelijan toimistossa vapaaehtoiseen sovittelutilaisuuteen.

- Valtakunnansovittelijan pöydässä sovittiin, että neuvotteluja jatketaan vielä keskiviikkoiltana ja torstaina STTA:n toimistossa Espoossa ja että valtakunnansovittelijan pakeille palataan perjantaiaamuna, Sähköliiton puheenjohtaja Martti Alakoski kertoo lisäten, että STTA antoi ilmoituksen työsulusta ennen illan neuvotteluiden aloittamista, mikä luonnollisesti johti Sähköliiton neuvottelijoiden poistumiseen.

- Tuntuu erikoiselta, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäseneksi maaliskuussa 2014 liittynyt STTA ryhtyy työtaistelutoimiin työehtosopimuksen heikentämiseksi, Sähköliiton neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma toteaa ja ihmettelee, onko STTA:n toiminta linjassa niiden EK:n puheiden kanssa, joissa on vaadittu työtaistelujen rajoittamista.

Sähköliiton sopimusvastaava Jari Ollila toteaa, että STTA:n ilmeisenä pyrkimyksenä on välttyä joulunajan arkipyhäkorvausten maksamiselta. – Joulun ympärillä on viisi arkipyhäkorvauksella korvattavaa arkipyhää, Ollila summaa. Ollila pitää STTA:n ilmeistä säästömotiivia tuomittavana ja vakuuttaa, että STTA:n päätös ei tule sille itsellekään tai sen jäsenille halvaksi.

Sähköliiton liittosihteeri Hannu Luukkonen moittii työnantajan neuvottelutaktiikkaa halpamaiseksi.

- Ihmettelen, miksi meidän piti kokoontua vapaaehtoiseen sovittelutilaisuuteen aamupäivällä, kun työnantaja kuitenkin koko ajan tiesi antavansa työtaisteluilmoituksen ennen päivän päättymistä, Luukkonen hämmästelee. Hän toteaa valtakunnansovittelijalla tapahtuneen osapuolten lähentymistä ainakin siinä määrin, että STTA:n antamaa ilmoitusta ei osattu odottaa samana päivänä.

Työsulku ei koske järjestäytymättömiä yrityksiä eikä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyrityksiä.

Jos työsulku-uhka toteutetaan, Sähköliiton hallitus tekee päätöksen työtaisteluavustuksen maksamisesta. Työtaisteluavustuksen saaminen edellyttää Sähköliiton jäsenyyttä.

 

Lisätietoa Sähköliiton sivuilta tästä.